Dolores Cannon vyvinula svoju techniku Quantum Healing Hypnosis TechniqueSM (QHHT®) (Prekladame ako Technika kvantovej liečebnej hypnózy) na základe vlastnej praxe a podľa pokynov podvedomia (PV). Používanie tohto názvu, skratky a samotná technika je chránené autorskými právami, ktoré vlastní Quantum Healing Hypnosis Academy, 815 N. Gaskill St. Huntsville, AR 72740.

Dolores svoju techniku vyučovala po celom svete, a teraz túto výučbu môže vykonávať výlučne jej dcéra Júlia Cannon, keďže Dolores je už na druhom brehu. Všetky a jediné oficiálne informácie nájdete vždy na centrálnom webe www.qhhtofficial.com. Ak sa chcete naučiť túto techniku, môžete využiť niekoľko dostupných jazykov (angličtina, ruština, francúzština, čínština, japončina). Pripravujeme český preklad online kurzu, predpokladáme, že bude hotový v 1. štvrťroku 2024.  Ak vám ponúka niekto iný, že vás túto techniku naučí, vedzte, že na to nie je oprávnený.

Na weboch www.dolorescannon.cz a www.dolorescannon.sk nájdete informácie týkajúce sa ČR a SR.

Dolores bola veľmi prísna učiteľka a striktne trvala na tom, aby sa jej technika vykonávala podľa jej pokynov. Zdôrazňovala, že len tak je možné zaručiť, že bude dosiahnutý dobrý výsledok a klientovi nevznikne žiadna ujma. Do svojej techniky zakomponovala množstvo ochranných prvkov na ochranu klienta, ktoré každý certifikovaný terapeut používa.

Jedným zo základných a striktne požadovaných postupov je, že sa terapia nesmie vykonávať online alebo telefonicky, ale výlučne prezenčne. Mala na to svoje dôvody na základe svojich skúseností. Polemizovať o tom, že v dnešnej dobe už veci fungujú inak a terapie sa online robiť dajú, síce môžeme, ale toto bola striktná požiadavka Dolores. Existujú iné techniky, ktoré sa online vykonávať dajú a majú svoju na to prispôsobenú metodiku.

Ako zistite, že váš terapeut má oprávnenie na QHHT® terapiu?

1. Môže sa vám preukázať certifikátom podpísaným Dolores alebo Juliou Cannon.

2. Môžete si ho dohľadať na oficiálnom webe v zozname certifikovaných terapeutov tu. Dole na stránke najdete tabuľku, a v roletke pod Country vyberte Czech Republic alebo Slovak Republic

3. Niektorých certifikovaných terapeutov nájdete aj na týchto stránkach, ak si tu želali byť uvedení

  

Použitie loga

Môžete sa stretnúť s viacerými oficiálnymi logami, avšak to, že ho niekto na webe má, ešte neznamená, že má právo ho používať, preto odporúčame, aby ste si jeho kvalifikáciu overili na oficiálnom webe pozri vyššie.