Nasledujúce informácie boli prevzaté a preložené z oficiálnych stránok Dolores Cannon, s láskavým povolením Julie Cannon.

Kariéra Dolores Cannon ako hypnoterapeutky špecializujúcej sa na regresiu minulými životmi trvala takmer 50 rokov a zaviedla ju na neuveriteľnú cestu po nespočetných fascinujúcich destináciách. Keďže škála tém, ktoré jej práca pokrýva, a samotný rozsah jej diela, ktoré vytvorila, ju zaraďujú do vlastnej kategórie, v tejto časti môžete získať prehľad o každej etape jej kariéry a o tom, ako sa v priebehu rokov vyvíjala. Prečítajte si o jej začiatkoch v hypnoterapii, kedy prvýkrát objavila reinkarnáciu, zistite, ako vyvinula a zdokonalila svoju vlastnú unikátnu metódu hypnózy známu ako Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®), a objavte všetky podmanivé oblasti výskumu, ktoré skúmala na svojej ceste.

1. časť: Ranný život a prehypnóza

Dolores Cannon sa narodila v St. Louis, Missouri, USA v roku 1931, kde žila a vyrastala s rodinou až do ukončenia akademických štúdií v roku 1947. V roku 1951 sa vydala za svojho manžela Johnnyho, profesionálneho príslušníka amerického námorníctva, s ktorým strávila ďalších 21 rokov cestovaním po celom svete, aby vyhovela jeho rôznym zahraničným úlohám. Svoju rodinu vychovávala ako typická manželka námorníka v priebehu 50. a 60. rokov až do roku 1968, keď niekoľko významných udalostí nakoniec navždy zmenilo beh jej života.

2. časť: Prvé stretnutie s reinkarnáciou

V šesťdesiatych rokoch Dolores a Johnny používali jednoduchú hypnózu na riešenie zlých návykov (fajčenie, prejedanie atď.). Dolores sa s reainkarnáciou stretla prvýkrát v roku 1968, keď bola s manželom požiadaná jedným z lekárov na námornej základni, na ktorej slúžil v Texase, aby hypnózou pomohli jednej z jeho pacientok. Žena trpela poruchou príjmu potravy, bola extrémne obézna, mala vysoký krvný tlak a mala problémy s obličkami. Lekár sa domnieval, že by bolo nesmierne prínosné, keby sa hypnóza dala využiť na to, aby sa žena jednoducho uvoľnila.

V polovici sedenia začala žena nečakane opisovať výjavy z minulého života, kde bola mladou dievčinou, žijúcou v Chicagu v búrlivých dvadsiatych rokoch minulého storočia. Dolores a Johnny sledovali, ako sa žena doslova premieňa na inú osobnosť s rôznymi slovnými prejavmi a telesnými maniermi. Hoci to bolo veľmi zvláštne a absolútne nevysvetliteľné, rozhodli sa ísť s prúdom sedenia a zistiť, čo sa dá týmto prieskumom zistiť.Počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov Dolores a Johnny ženu previedli regresiou do piatich rôznych a odlišných životov späť do doby, keď bola stvorená Bohom. Celý príbeh tejto udalosti rozpráva prvá kniha, ktorú kedy Dolores napísala, Spomienky na päť životov (2009).

Tieto sedenia sa konali v čase, keď regresia do minulého života bola takmer neslýchaným konceptom. Vtedy ešte neexistovalo žiadne hnutie New Age, metafyzika bola ešte desiatky rokov ďaleko a jednoducho neexistovali knihy, návody alebo prostriedky, ktoré by sa dali použiť pre prípad ako je tento. To sa však ukázalo ako požehnanie, pretože to prinútilo Dolores a Johnnyho spísať vlastný súbor pravidiel, vyvinúť vlastnú techniku bez dohľadu zavedeného lekárskeho orgánu a znamenalo to, že nič neobmedzovalo ani nespútavalo ich prístup. V dôsledku toho, že nemali nikoho, kto by jej hovoril, čo majú robiť, ako to majú robiť alebo čo je alebo nie je možné, experimentovali s nenásytnou túžbou a nadšením.

Neskôr tohhuo istého roku bol Johnny takmer zabitý opitým vodičom pri strašnej automobilovej nehode na ceste na námornú základňu. V dôsledku jeho zranení bol po zvyšok života pripútaný na invalidný vozík kvôli čiastočnej amputácii, a tak sa Dolores a Johnny rozhodli presídliť do hôr v Arakansase, kde si podľa nich budú môcť so svojimi štyrmi deťmi dovoliť žiť z vojenskej penzie. V tejto dobe išlo Doloresina bádanie v hypnóze a reinkarnácii bokom, pretože sa plne sústredila na manžela a výchovu svojich detí.

3. časť: Prax hypnózy na plný úväzok

Len čo jej deti vyrástli a odišli z domova, aby začali žiť vlastný život, rozhodla sa Dolores koncom sedemdesiatych rokov začať s klientmi opäť dôsledne praktizovať hypnózu. Hoci žila v malom vidieckom mestečku s veľmi malým počtom obyvateľov, dokázala úspešne prilákať rôznorodú škálu klientov vďaka svojej túžbe prevziať akýkoľvek prípad bez ohľadu na okolnosti. Jej raná práca bola silno zameraná na reinkarnáciu, vďaka čomu sa zoznámila s konceptom cestovania v čase a uspokojila sa s ním. Mnoho jej prvých klientov popisovalo scény z minulých životov, kde žili v minulých desaťročiach, minulých storočiach a dokonca aj minulých tisícročiach v najrôznejších spoločenských prostrediach na rôznych miestach po celej Zemi. Potom strávila týždne skúmaním podmienok života v lokalitách a časových obdobiach, v ktorých jej klienti svoj život opísali, aby si overila autentickosť výsledkov, ktoré zaznamenávala.

Jej skoré chápanie reinkarnácie sa zdá byť trochu zjednodušujúce v porovnaní s tým, ako ďaleko sa jej práca vyvinula. Pri spätnom pohľade za tým, kde začala a ako informácie dostala, si však Dolores uvedomila, že „Oni“ začali pomaly stavať základy, vďaka ktorým bude rozumieť, oznamovať a vysvetľovať oveľa náročnejšie a zložitejšie myšlienky a koncepty, ktoré bude v budúcnosti dostávať. Označením "Oni" myslela Podvedomie, zdroj všetkých znalostí. Občas prehovorili v jednotnom čísle, niekedy hovorili ako "my".

4. časť: (Podvedomie) a kvantová liečobná hypnóza

Dolores viedla sedenie s tisíckami klientov, znovu a znovu zaznamenávala rovnaké výsledky a strávila obrovské množstvo času a energie overovaním autentickosti minulých životov svojich klientov, a tak mohla definitívne dôjsť k záveru, že jej výsledky sú naozaj pravé a že sa napojila na neuveriteľne silný zdroj informácií. Pri ďalšom skúmaní si postupne uvedomila, že informácie, ktoré dostávala o minulých životoch, rôznych časových obdobiach a rade ďalších tém, v skutočnosti nevychádzali z vedomia klientov, ktorých hypnotizovala.

Svoju techniku hypnózy rozvíjala pomaly a s veľkou trpezlivosťou, a postupne prichádzali aj odpovede na otázky. Po mnohých rokoch praxe a skúmania si Dolores nakoniec uvedomila, že spomienky na minulé životy a dodatočné informácie, ktoré prostredníctvom klientov dostáva, jej odovzdáva oveľa väčšia, mocnejšia a znalejšia časť ja jej klientov, o ktorej existencii ich vedomej mysle vôbec nevedeli.

Rozhodla sa to označiť ako Podvedomie, pretože to bola časť mysle každého človeka, ktorá naozaj existuje, ale leží tesne pod úrovňou našich vedomých myslí a pozoruje. Keď Podvedomie kontaktujete a komunikujete s ním, nie je vôbec žiadna otázka, na ktorú by nedokázalo odpovedať o súčasnom živote jedinca ani o niektorom z jeho minulých životov. Po mnohoročnom vývoji a zdokonaľovaní techniky, nahrádzaní časovo náročných a únavných indukčných metód prístupom, ktorý zahŕňa použitie hlasu, obrazotvornosti a vizualizácie, definovala Dolores svoju Techniku kvantovej liečebnej hypnózy. Táto technika umožňuje priamy kontakt a komunikáciu s Podvedomím akéhokoľvek jedinca, ktoré odpovedá na akékoľvek otázky a môže tiež vytvoriť základy okamžitého uzdravenia.

5. časť: Ježiš a eséni

Vzhľadom na vlažný, ale pomaly rastúci záujem o reinkarnáciu v 70. a na začiatku 80. rokov aj vzhľadom na neochotu zavedených knižných vydavateľstiev prijať tento vznikajúci odbor trvalo Dolores viac ako 9 rokov, než po takmer desiatich rokoch výskumu, písania a trpezlivosti vydala svoju prvú knihu. V roku 1992 založila vlastné vydavateľstvo Ozark Mountain Publishing, ktoré dnes vydáva knihy viac ako 50 autorov na 4 kontinentoch. Knihy Dolores boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov.

Ako sa rozvíjalo jej chápanie reinkarnácie a rozširovala sa jej schopnosť prijímať náročnejšie koncepty, Dolores narazila na klientku, ktorá bola výnimočným subjektom hypnózy. Dolores ju dokázala preniesť späť do 25 samostatných životov tým, že sa späť v čase posúvala po sto rokoch. Každá osobnosť, ktorú žena v každom živote popisovala, bola výrazne odlišná od ostatných, a pre Dolores to bol naozaj pozoruhodný spôsob, ako skúmať históriu a život v rôznych časových obdobiach. Na základe práce s touto klientkou napísala dve knihy. Prvou knihou bola Duša spomína na Hirošimu (1993), ktorá opisuje život muža, ktorý líči svoje zážitky ako Japonec v Hirošime v roku 1945, keď bola na mesto za druhej svetovej vojny zvrhnutá atómová bomba.

Toto šokujúce svedectvo o zvrhnutí atómovej bomby z perspektívy človeka, ktorý tam bol, poskytuje mrazivé ponaučenie o hrozivých účinkoch vojny a jadrových zbraní. Druhá kniha bola Ježiš a eséni (1992), ktorá opisuje život mladého muža, ktorý bol Ježišovým esejským učiteľom. Mnoho právd o Ježišovi samotnom, jeho osobnosti, jeho pôvode, jeho živote a dobe, v ktorej žil, je odhalených v tomto fascinujúcom líčení učiteľa, ktorý láskyplne v detailoch opisuje svoj osobný vzťah s Ježišom. Dolores tiež vydala knihu Kráčali s Ježišom (1994) ako pokračovanie tejto knihy, ktorá opisuje minulé životy dvoch žien, ktoré Ježiša sprevádzali v rôznych obdobiach jeho života, podáva ohromný vhľad a podrobnosti o tom, kým bol ako osoba, o jeho pocitoch k tým, ktorých stretol, o jeho návštevách domovov a kolónií malomocných, o jeho liečebných metódach, o jeho politických rokovaniach a ukrižovaní.

6. časť: Vysvetlenie Doloresiných schopností

Počas celého vývoja jej kariéry je pre Dolores opakovanou témou dosiahnutie „komfortnej zóny“ v porozumení ohľadom konkrétnej oblasti. Potom jej Podvedomie môže predstaviť nový koncept, ktorý často úplne spochybňuje jej systém viery a núti ju rozširovať svoj spôsob myslenia. Príkladom takejto udalosti bolo, keď Podvedomie vyslovilo myšlienku, že čas v skutočnosti neexistuje tak, ako ho človek vníma. Každý moment je TERAZ. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť existujú len v SÚČASNOSTI. Boli sme vychovaní na to, aby sme vnímali čas ako lineárny vývoj udalostí založený na rotácii Zeme okolo Slnka. S použitím tohto zdôvodnenia by sme mali úplne iné poňatie času, keby sme žili na inej planéte. Aký „čas“ by sme použili, keby sme cestovali vesmírom bez toho, aby sme obiehali okolo Slnka. Čas je jednoducho perspektíva, ktorú sme prijali.

Tento koncept bol prvýkrát predstavený v knihe Správcovia záhrady (1993), ktorá vysvetľuje mimozemský pôvod ľudstva a opisuje skupinu nazvanú „Rada“, ktorá bola s ľudstvom od samého začiatku. V knihe je vysvetlené, aké je ľudstvo jediným druhom v dejinách, ktorý vynašiel spôsob merania niečoho, čo neexistuje. Rozšírenie myslenia prišlo s prijatím, že v SÚČASNOSTI existujú súčasne všetky veci, udalosti i životy. Tieto koncepty sú v neskorších knihách rozpracované do podstatne väčších podrobností, najmä v sérii Spletitý vesmír. Podvedomie uviedlo, že ľudstvo nikdy skutočne nedosiahne ku hviezdam, kým neopustíme naše hlboko zakorenené poňatie času a neuvedomíme si univerzálnu realitu, že všetko existuje v TERAZ.

Ďalším príkladom toho, že musela rozširovať svoje životné presvedčenie, bolo, keď ju jej záujmy nasmerovali, aby skúmala, čo sa deje medzi jedným životom a druhým. Závery tejto výpravy boli publikované v knihe Medzi smrťou a životom (1993) a výrečne opisujú, čo sa deje v momente smrti, kam ideme po živote, ako sa pozeráme a analyzujeme svoje životy, len čo sú dokončené a aký bol zmysel života.

7. časť: Nostradamus kontaktuje Dolores

Na začiatku osemdesiatych rokov Dolores narazila na fascinujúci prípad, keď robila regresiu so ženou, ktorá začala opisovať svoj život, keď bola študentkou francúzskeho proroka Michela De Nostradame, známejšieho ako Nostradamus. Nostradamus je známy písaním proroctva hlásajúcich veľké katastrofy a pustošenia naprieč celou históriou. Jeho schopnosti boli naozaj neuveriteľné, keďže predpovedal atentát na Johna F. Kennedyho, útok „lietajúcich vtákov v meste dutých hôr“ (odkazujúci na útoky z 11. septembra) a následnú vojnu na Blízkom východe, aby sme vymenovali aspoň niektorých. V polovici sedenia, keď žena popisovala život, jej osobnosť náhle ustúpila do úzadia a začal cez ňu hovoriť Nostradamus priamo k Dolores. Povedal jej, že po nej chce, aby napísala knihu (z ktorej sa vykľuli 3 knihy), ktorá by ľudstvu poskytla väčšie porozumenie a objasnenie pravých významov jeho štvorverší (proroctiev).

V nadväznosti na to, o pojme času sa hovorilo v predchádzajúcej časti, je dôležité poznamenať, že jedným z fascinujúcich rysov dialógu Dolores s Nostradamom bolo, že s ňou hovoril priamo z doby, keď žil v 16. storočí. Nebol to jeho duch komunikujúci z úrovne duchov, ale Nostradamus sám s Dolores komunikoval, zatiaľ čo on žil svoj život vo Francúzsku, a ona žila svoj život v Arkansase. Nostradamus vysvetlil Dolores, že s ňou nikdy nestratí kontakt a že príde doručiť odkazy bez ohľadu na to, kto sú jej klienti.

Uvádza, že v dôsledku inkvizície bol nútený zamaskovať svoje posolstvá tak, aby neboli zničené a mohli byť neskôr včas rozlúštené. V dôsledku toho, ako sa francúzsky jazyk vyvíjal, prispeli novodobí tlmočníci k skresleniu mnohých skutočných významov. Nostradamovým zámerom bolo tieto dezinterpretácie napraviť diktovaním skutočných významov svojich vízií Dolores, aby ich publikovala po celom svete. Chcel nás varovať, aby sme pochopili, že sme tí, ktorí tvoria našu budúcnosť a že je to naša voľba jednoducho ísť inou cestou, a tak odvrátiť tie najhoršie scenáre, ktoré predvídal. Jedným z jeho najsilnejších a najmrazivejších odkazov bolo: „Keby som vám hovoril tie najhoršie veci, ktoré sú vaše mysle schopné vytvoriť, urobili by ste čokoľvek, aby ste to zmenili?" Nostradamus veľmi podrobne hovorí o tom, ako naša myseľ pracuje, aby vytvorila realitu, ktorú zažívame.

Po niekoľkých rokoch spolupráce s Nostradamom diktujúcom pravé, pôvodné významy svojich odkazov vydala Dolores 3 knihy v sérii s názvom Rozhovory s Nostradamom, kde podrobne opísala presné významy 1000 štvorverší a predpovedí priamo od samotného proroka. Diskutované proroctvá zahŕňajú vytvorenie superpočítačov, vzostup internetu, nevyspytateľné výkyvy počasia, zmeny Zeme a dopady, ktoré tieto zmeny budú mať na veľké krajiny a mestá, vojnu na Blízkom východe, svetovú vládu, politiku, 2012, simultánny čas, Antikrista, jadrové zbrane, AIDS pochádzajúce z opíc a jeho zámerné šírenie svetovými vládami, britskou monarchiu, stav sveta nasledujúci po Vzostupe. Vzostup samotný, rozpad Sovietskeho zväzu na rôzne nezávislé štáty, pápeža, skryté informácie veľkého významu pre ľudstvo pochované kdesi v púšti na Blízkom východe, katastrofa raketoplánu Columbia Space Shuttle a návštevy mimozemšťanov. Navštívte prosím sekciu kníh a prečítajte si viac o tom, čo môžete očakávať v tejto sérii.

8. časť: UFO, mimozemšťania a život na iných planétach

V priebehu polovice až konca 80. rokov sa Doloresina práca začala pomaly uberať úplne novým smerom k výskumu. Do oblasti vyšetrovania UFO a ET sa dostala v roku 1985, keď sa zúčastnila svojho prvého výročného stretnutia s MUFON (Mutual UFO Network), jednou z najväčších a najrešpektovanejších investigatívnych organizácií UFO na svete. O rok neskôr zaviedli Dolores záujmy do Veľkej Británie, kde uskutočnila na mieste prieskum podozrivých vylodení UFO a skúmala početné kruhy v obilie nájdené na anglickom vidieku. V roku 1987 bola na jednom z každoročných stretnutí MUFON požiadaná, aby viedla sedenie so ženou, ktorá mala pocit, že má skúsenosti s únosom, ale nebola schopná si čokoľvek detailne vybaviť. Až do tejto chvíle technika hypnózy Dolores automaticky prenášala jej subjekty späť do minulého života. Musela upraviť svoju metodiku, aby sa nedostala do minulého života a sústredila sa na súčasné udalosti. V dôsledku záujmu o túto ženu a samotnú Dolores sa zasadnutia, ktoré zďaleka nebolo priaznivým prostredím pre „experiment“, mohlo zúčastniť vyše 30 pozorovateľov. Kupodivu odklon od jej obvyklého prístupu a zároveň aj tak veľmi nezvyčajné prostredie, v ktorom sa zasadnutie konalo, fungovalo veľmi efektívne a prinieslo niekoľko úžasných výsledkov.

Dolores zistila, že niektorí ľudia majú s ET skúsenosti už od útleho detstva a že často existujú viacgeneračné vzťahy medzi pozemskými rodokmeňmi a ET rasami. Malí šedivci boli v skutočnosti stvorení ako typ biologického robota, inou rasou oveľa vyspelejšou ako ľudstvo. To vysvetľuje, prečo toľko ľudí hlási, že malí šedivci sú extrémne chladní, takmer bez akéhokoľvek emocionálneho prejavu. Rasy, ktoré ich vytvorili, sú oveľa vyššie, sivé s veľmi štíhlymi trupmi, chudými končatinami a veľkými čiernymi očami. Počas svojho dobrodružstva pri prieskume ET a UFO sa Dolores dostala do kontaktu s početnými ET entitami, ktoré prichádzali cez jej subjekty, aby jej dodávali informácie a porozumenie. Tam vonku vo vesmíre naozaj existuje bohatý život existujúci v najrôznejších tvaroch, formách a veľkostiach.

Jej kniha Strážcovia (1998) znamenala pre Dolores prelomovú publikáciu po viac ako 20 rokoch recesie klientov so skúsenosťami z ET a UFO. Dozvieme sa, že takmer všetky takzvané prípady únosov sú vlastne vzájomnou dohodou uzavretou pred inkarnáciou za účelom vzájomnej pomoci. Tak ako zažívame amnéziu toho, kto sme a odkiaľ pochádzame, kým sme sa inkarnovali na Zemi, tak tiež zažívame amnéziu, pokiaľ ide o zmluvy a dohody, ktoré sme uzavreli s ostatnými, kým sme sem prišli. Súčasný problém spočíva v tom, že väčšinový názor ľudstva na mimozemšťanov utvárali a manipulovali mainstreamové médiá, systémy náboženskej viery a vedecké dogmy. Ako málo ľudí je skutočne schopných pristupovať k tejto oblasti s objektívnym, nezaujatým postojom. Keď si to uvedomíme, je pochopiteľné, že toľko ľudí pristupuje k tejto téme so strachom, odmietnutím alebo úplným popretím. Správcovia pomáhajú preklenúť nedostatok porozumenia medzi:

  1. porozumením, že záhadné udalosti a skúsenosti sa skutočne dejú miliónom ľudí na každom kontinente planéty,
  2. tým, že tieto udalosti a skúsenosti zavrhujú, popierajú a zosmiešňujú vedecké, vládne a náboženské inštitúcie, na ktorých vysvetleniach je veľa ľudí závislých.

Medzi ďalšie knihy, ktoré vyšli ako výsledok Doloresiných výskumov na poli činnosti UFO a mimozemšťanov, patrí Posolstvo z hviezd (1996), ktoré skúma nesmiernosť našich jednotlivých bytostí a náš pôvod mimo planéty, a Legenda o vesmírnej havárii (1994), ktorá opisuje život, kedy je žena navrátená späť do doby, keď pred tisícrokmi havarovala v oblasti Aljašky/Kanady kozmická loď. Je to príbeh o pôvode indiánskych rás v Amerike.

9. časť: Spletitý vesmír

Po vyše tridsiatich rokoch skúmania a písania o pojmoch týkajúcich sa života a smrti, reinkarnácie, pôvodu ľudstva, UFO a mimozemšťanov, proroctva Nostradama a širokej škály ďalších tém si Dolores začala uvedomovať, že informácie, ktoré dostáva, sú tematicky príliš rozsiahle a rôznorodé, aby ich bolo možné zaradiť do jednej, či dokonca niekoľkých konkrétnych oblastí. Keďže sa musela prispôsobiť zmene celej svojej kariéry, rozhodla sa vydať svoje nové dielo v sérii s názvom Spletitý vesmír. Dolores v súčasnosti vydala 5 zväzkov a uvádza, že tieto knihy sú pre tých ľudí, ktorí chcú, aby sa ich myseľ ohýbala ako praclík.

10. časť: Tri vlny dobrovoľníkov

Počas svojej kariéry Dolores identifikovala vzorec u mnohých klientov, s ktorými sa počas rokov stretla. Kým mnoho ľudí uvádzalo minulé životy vo všetkých typoch situácií, v spoločnostiach a kultúrach na Zemi v mnohých rôznych časových obdobiach, určití jedinci, ktorí za Dolores prišli, popisovali, že život, ktorý v súčasnosti prežívali, bol prvým a jediným životom, ktorý na Zemi žili. Keď sa ich spýtala, odkiaľ sú, jednoducho povedia zo „Zdroja“ a vyjadria hlboký smútok nad tým, prečo sú tu a ako veľmi im chýba „domov“. Ďalšie sedenia s takýmito jedincami odhalili, že sa prvýkrát inkarnovaní naozaj dobrovoľne prihlásili k príchodu na Zem v tomto konkrétnom čase s úmyslom pomôcť ľudstvu zvýšiť jeho vibrácie v procese vzostupu. Niektorí dobrovoľníci nikdy predtým nežili vo fyzickom tele, iní žili ako vesmírne bytosti v mimozemských civilizáciách na iných planétach a iní prišli z iných dimenzií.

V knihe Tri vlny dobrovoľníkov a Nová Zem (2011) opisuje Dolores výzvu dobrovoľníkom ísť na pomoc Zemi kvôli atómovým bombám, ktoré boli zvrhnuté na Hirošimu a Nagasaki v roku 1945. Prvá vlna dobrovoľníkov, ktorá prišla, boli „priekopníci“ a rozhodne to mali najnáročnejšie, pretože prešľapovali cestu, po ktorej ich budú nasledovať tí, ktorí prídu po nich. Dobrovoľníci druhej vlny pôsobia ako antény energie, ich úlohou je jednoducho existovať a ovplyvňovať tie okolo seba. Dobrovoľníci tretej vlny, mnoho detí s neuveriteľným talentom, schopnosťami a spomienkami, sú doslova darom svetu. Majú vedomosti a múdrosť, ktoré ľudstvu pomôžu dokončiť prechod a prekonať mnohé prekážky, ktoré pred nimi ležia.

11. časť: Cesta pokračuje

Dolores Cannon, ktorá 18. októbra 2014 odišla z tohto sveta, po sebe zanechala neuveriteľné úspechy v oblasti alternatívneho liečenia, hypnózy, metafyziky a regresie do minulého života, no najpôsobivejšie zo všetkého bolo jej vrodené pochopenie, že najdôležitejšou vecou, ktorú mohla urobiť, je zdieľať informácie. Odhaliť skryté alebo neobjavené vedomosti, ktoré sú životne dôležité pre osvietenie ľudstva a naše poučenie tu na Zemi. Pre Dolores bolo najdôležitejšie zdieľanie informácií a znalostí. Preto jej knihy, prednášky a jedinečná metóda hypnózy QHHT® neprestávajú udivovať, viesť a informovať toľko ľudí po celom svete. Dolores preskúmala všetky tieto možnosti a ešte viac a pritom nás vzala so sebou na prechádzku našimi životmi. Chcela so svojimi spolucestujúcimi zdieľať svoje cesty do neznáma.

Po odchode Dolores Cannon sa generálnou riaditeľkou Quantum Healing Hypnosis Academy, ktorá vyučovala QHHT po boku Dolores viac ako desať rokov, stala jej dcéra Julia Cannon, ktorá vyučuje QHHT online aj po celom svete.

Julia Cannon sa stala registrovanou zdravotnou sestrou a počas svojej 20-ročnej kariéry pracovala v oblasti intenzívnej starostlivosti a domáceho zdravotníctva. Potom sa rozhodla preskúmať ďalšie aspekty liečiteľskej profesie a vyštudovala Reconnective Healing a Techniku kvantovej liečebnej hypnózy (QHHT) od Dolores Cannon. Jej energetické liečenie získalo svoj vlastný rozmer a sformovalo sa do niečoho, čomu hovorí „Odovzdávanie svetla“. Ide o intuitívne vyžarovanie svetla z rúk, smerujúcu energiu tam, kde je to potrebné na vyrovnávanie prípadných nedostatkov v tele. K tomuto vyrovnávaniu môže dôjsť na fyzickej, duševnej a/alebo duchovnej úrovni. Kým pracuje v niektorej energetickej oblasti, dostáva intuitívne správy/dojmy z toho, čo sa deje a čo je potrebné na to, aby bola daná osoba uzdravená. To totiž rovnako ako správy z QHHT sedenia jej matky viedli k napísaniu jej knihy „Reč duše - jazyk vášho tela“, a teraz k certifikovanému on-line kurzu Reč duše, kde je konečne odhalený a preložený tajný jazyk našich tiel.