Techniku kvantovej liečebnej hypnózy (Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT) vypracovala Dolores Cannon na základe svojej mnohoročnej praxe regresnej hypnózy mnohých tisícov klientov. Dokázala s klientmi pracovať v najhlbšej úrovni transu, tzv. somnambulnom stave. Somnambulný stav zažíva bežne každý človek aspoň 2x denne. Ráno tesne pred prebudením a večer tesne pred zaspávaním. Je to ten stav, keď sa vám pred očami ukazujú rôzne obrazy a vy ich len sledujete.

Dolores o svojej metóde hovorí, že dokáže za jediné sedenie zbaviť človeka aj najťažších chorôb, a ak absolvuje sedenie pred plánovanou operáciou, na operáciu už nebude musieť. Tiež sa vďaka týmto sedeniam ľudia mohli zbaviť všetkých medikamentov, ktoré im lekári predpísali, či už na cukrovku, vysoký krvný tlak, cholesterol, bolesti atď. Úspešne pomocou tejto terapie zbavovala svojich klientov leukémií, rakoviny, AIDS, najrôznejších bolestí a traumy. Neliečila len klientov so schizoferniou, monohopočetnou poruchou osobnosti, Alzheimerovou chorobou a osoby, ktoré nie sú schopné hovoriť, prípadné hluché.

Podľa jej skúseností je najjednoduchšie človeka zbaviť astmy, fajčenia a nadváhy. Počas jedného sedenia ale dokázala vyliečiť klientov z rakoviny, HIV, diabetes, pľúcnych a kožných problémov, bolesti chrbta, migrén, ochorení pečene a obličiek, zažívacie ťažkosti, a ďalšie.

Technika regresie do minulého života Dolores Cannon umožňuje certifikovanému QHHT® terapeutovi klásť otázky a komunikovať s Podvedomím subjektu, zdrojom všetkých znalostí. Pomôže mu zorientovať sa v niekoľkých minulých životoch na tomto i iných svetoch, v stave medzi životom a smrťou, kde sú k dispozícii neuveriteľné informácie, a získať odpovede, ktoré by bez prístupu k somnambulistickému stavu hypnózy nebolo možné zistiť. Minulé životy, ktoré Podvedomie vyberie subjektu na prežitie, sú vždy najpodstatnejšie pre jeho otázky a problémy, s ktorými sa potýka.

Taktiež môžete Podvedomiu zadať akúkoľvek otázku na udalosť vo svojom živote alebo osoby z vášho života. Prečo sa niektoré udalosti vo vašom živote stali alebo naopak nestali, tiež sa môžete pýtať na okolnosti svojho súčasného života a radu, ako ďalej. Ak bude pre vás vhodný čas, Podvedomie vám odpoveď oznámi, prípadne vysvetlí, prečo sa túto informáciu teraz dozvedieť nemôžete.

Sedenie je možné absolvovať len osobne, nie je možné ho vykonávať online (striktná požiadavka Dolores Cannon na certifikovaných terapeutov QHHT).

Dolores ale tiež upozorňovala svojich klientov, citujem knihu Strážnici, 2.kapitola:

"Tiež som hovorila ľuďom, ktorí prichádzajú na hypnotické sedenie zo zvedavosti, že niekedy o sebe môžu objaviť veci, ktoré by si želali nechať spať. No akonáhle sú informácie odhalené, nedá sa to jednoducho zase vrátiť späť."