Slovo překladatelky: Tato kniha není jen knihou o katastrofě, jak by se podle názvu mohlo stát. Je v ní na příkladech běžných minulých životů klientky popsána celá řada principů a postupů Techniky kvantové léčebné hypnózy (QHHT) Dolores Cannon. Knihu doporučuji všem zájemcům o terapii QHHT, ale také samotným terapeutům QHHT. Získáte jasnější představu o tom, jak probíhá první sezení, jak probíhají případná další, a co se dá a nedá očekávat.

Kniha je také exkurzí do japonských zvyků, tradic, svátků a slavností, a kromě těch známých jsou uvedeny i takové, které neznají ani historické knihy. Informace jsou získávány z první ruky od klientky v somnambulním hypnotickém stavu transu, ze kterého si po „probuzení" nic nepamatuje. Dokonce v transu používá i místní japonské výrazy, ač je nemohla předem znát (Američanka, která nedokončila ani střední školu a s japonskou kulturou se nikdy nesetkala) – vysvětluje, co je to obi a jak se uvazuje, geta, torii, pan, jak probíhá čajový obřad aj. Dolores záměrně nezískávala žádné informace o Japonsku ani a samotné události svržení atomové bomby předem nebo v průběhu týdnů, kdy s klientkou vedla sezení, aby ji ani hypoteticky neovlivňovala prostřednictvím přenosu svých informací mimosmyslovým vnímáním.

 

Slovo autorky: PŘEKVAPIVÝ PŘÍPAD REINKARNACE!

Jak může souviset smrt japonského muže při atomovém výbuchu v Hirošimě s mladou americkou dívkou?

Neodbytná vzpomínka na strašlivou smrt se propsala napříč časem a prostorem a způsobila, že mladá dívka vyhledala terapii minulými životy. Prostřednictvím regresní hypnózy byl odhalen tento úžasný objev života a smrti muže na druhém konci světa a jeho vliv na dívku žijící v dnešní Americe.

Výzkum bombardování také odhalil strašlivé pravdy, o nichž veřejnost v době tohoto dramatického konce druhé světové války nevěděla. Bylo zpustošení Hirošimy a Nagasaki konečným výsledkem nákladného experimentu? Opravdu musely Spojené státy ty bomby shazovat? Tento případ odhalil překvapivé informace o japonském pohledu na tuto válku.

 

Bylo napsáno mnoho příběhů o bolesti, smrti a zkáze těmi, kteří přežili bombardování Hirošimy. Toto svědectví očitého svědka, toho, který nepřežil.

Tento příběh vyzývá lidstvo: „Nedopusťte, aby k tomu došlo znovu!“