Odbery kníh vo väčších množstvách

Ak máte záujem o odber našich kníh vo väčších počtoch, obráťte sa prosím na pani konateľku Ing. Helenu Olmrovú, MBA a dohodnite si individuálne podmienky. Kontakt +420 602 555 661, vitej@centrnejpoznani.cz.

Prekladatelia, korešpondenti, vydavatelia audio a elektronických kníh

Ak máte záujem prekladať do slovenského jazyka alebo robiť korekcie kníh v českom alebo slovenskom jazyku, neváhajte a napíšte nám na vitej@ centrumnejpoznani.cz. Priložte prosím svoj pracovný životopis (ak ste prekladateľ), alebo opíšte vaše kvalifikačné predpoklady.