Tu uvádzame slovník pojmov a skratiek, s ktorými sa môžete stretnúť v knihách Dolores Cannon, ktoré majú svoj špecifický význam.

 

sedenie

(session) stretnutie klienta s hypnotizérom, zahŕňa úvodné interview, samotné sedenie (hypnotická regresia) a záverečný rozhovor

indukcia

(induction) počiatočná fáza samotného sedenia, keď hypnotizér uvádza zákazníka do stavu transu

nositeľ / nositeľka

(vehicle) Podvedomie tak označuje fyzické telo a osobnosť klienta z pohľadu duše.

Podvedomí, PV,  "Oni"

(Subconscious, SC, "They") Je bytosť alebo viac bytostí (niekedy odpovedajú ako "My") z úrovní vyšších, ako stoja naši strážni anjeli. Dolores ho žiada na konci sedenia o odpovede, prípadne o liečenie klienta.
zastieracie spomienky (Screen memories) Vedomé spomienky, ktoré však nezodpovedajú skutočnosti. Zastierajú udalosť, väčšinou kontakt s UFO alebo mimozemskými bytosťami, ktoré si človek nemá pamätať, aby nebol narušený jeho bežný život.
oddychový život nudný, zdanlivo bezvýznamný život, kde sa nedeje nič naozaj mimoriadne, aj keď každý život je jedinečným príbehom ľudskej bytosti a ako taký má svoje opodstatnenie
kľúčové slovo zadáva hypnotizér počas sedenia pre ďalšiu spoluprácu, aby subjekt prešiel bez indukcie rovno do hlbokého stavu transu. Kľúčové slovo výrazne skráti prípravnú fázu sedenia a poskytne priestor na dlhšiu prácu v budúcom sedení.