Právo vykonávať terapie Technikou kvantovej liečebnej hypnózy (QHHT) môžu len terapeuti, ktorí na to boli odborne preškolení Dolores a Juliou Cannon a dodržiavajú štandardy a požiadavky nimi stanovené. Ich zoznam nájdete na oficiálnom anglickom webe QHHT tu alebo na týchto stránkach tu pre ČR a tu pre SR.

Liečba sa v žiadnom prípade nesmie vykonávať online. Každé sedenie má jasne danú štruktúru a postup.

Všetci terapeuti boli preškolení, ako klientom čo najlepšie pomôcť a ako riešiť nenadále situácie. O vhodnosti liečby sa vždy poraďte s konkrétnym terapeutom. Terapia nemôžu podstupovať ľudia so schizofréniou, mnohopočetnou poruchou osobnosti, s Alzheimerovou chorobou, prípadne osoby neschopné hovoriť alebo hluché.